среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot z PCV na plot i furtę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie balaski Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenia PCV na plot i bramkę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie plastikowe na plot i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji oraz planowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do stawiania sztachety Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenie z PCV na plot i furtę sztachetowa jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy proponowane sztachety plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий